AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, DIABLES DE SITGES COLLA VELLA (a partir d’ara “COLLA VELLA”) informa de que és titular del website www.diablesdesitges.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, COLLA VELLA informa de les següents dades i domicili fiscal a 08870, Sitges, la direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és [email protected].

REGIM DE RESPONSABILITATS

Les dades identificatives del responsable del portal són les que figuren a continuació:

La persona física titular d’aquesta website és “Pablo Javier Duran Carasso”, amb domicili a C/Santiago Rusiñol 29, 08870 de Sitges (Barcelona), amb número de NIF: 47747396V, inscrit a les dades registrals d’Òrgans de govern d’una Associació. Correu electrònic de contacte [email protected].

La pàgina web COLLA VELLA proporciona gran diversitat d’informació, serveis com activitats i diferents dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per COLLA VELLA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITATS

COLLA VELLA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. COLLA VELLA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, COLLA VELLA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

COLLA VELLA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant en el que fa referència als continguts de la web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per COLLA VELLA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les website.

POLÍTICA DE COOKIES

COLLA VELLA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per tal de facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, COLLA VELLA informa que les cookies s’associen a l’usuari de forma anònima i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la pàgina web de COLLA VELLA no serà preceptiva la instal•lació de cookies.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

COLLA VELLA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant en el que fa referència als continguts de la web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per COLLA VELLA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les website.

ACCIONS LEGALS

COLLA VELLA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’ incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i COLLA VELLA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i COLLA VELLA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILANOVA I LA GELTRÚ.